fbpx
AT BEST RECRUITERS LTD

Защо значението на подбора на персонал е изключително голямо?

 

Защо подбора на персонал е процес, който изисква особено внимание?

За да разберем отговора на въпроса трябва първо да попитаме в какъв етап е развитието на фирмата? В по-ранните етапи фирмите искат възможно най-способни и квалифицирани служители, които да поставят основите за стабилно и устойчиво развитие.
За това и всяко едно интервю представя компанията пред потенциалните служители. Когато търсим подходящ кандидат не изхождаме от модела “ перфектния служител “ като знания, умения и опит, а към този, който ще се включи и ще пасне най-добре в този етап от развитие на бизнеса. Което ще доведе до ефективна работа и успех за цялата организация.

Нещо, което трябва да имаме предвид: За да бъде един служител мотивиран да изпълнява задачи и ангажименти е необходимо съвпадение между изискванията да кандидата, неговите качества, възможности и условия и допълнителното обучение, което може да развие способностите и компетенциите му.

В процеса  на подбор се стремим да предвидим и оценим бъдещите възможности и реализация на кандидата в екипа. Какво ще се промени след неговото наемане, ще се впише ли в колектива, ще намери ли възможности за личностно развитие, ще постига ли целите на фирмата, ще се стреми ли към разрастване на организацията или ще се пусне по течението.
Именно заради това когато оценяваме кандидатите ние използваме различни формати интервюта, за да разберем, дали този кандидат може да се впише в профила на организацията, за която кандидатства.

За целта провеждаме различен тип интервюта и прилагаме различени техники, съобразно изискванията на длъжността и нейната сложност.

За да можем да определим до каква степен има адекватно съвпадение между профила на клиента и кандидатите сравняваме и оценяваме следните характеристики:

 • Професионализъм – оценява се нивото на професионализъм на кандидата;
 • Конфиденциалност – прилага се за кандидата и за фирмата заявител;
 • Равнопоставеност – използване на шаблони с цел унификация на изискваните документи;
 • Недискриминативност – без значение от пола, възрастта, религиозни убеждения и етническа принадлежност;
 • Откритост – прилага се за кандидата и за фирмата заявител;
 • Медиативност – посредничество между интересите на работодателя и интересите на кандидата;
 • Гъвкавост – реакция при непредвидени ситуации, промяна на някои процеси “at hoc” и т.н.– за компаниите и при  избор и отказ на кандидат, неявяване на интервю и т.н. – за кандидатите;
 • Краткосрочност – ефективност при кратки срокове;
 • Документалност и автентичност – записване и съхраняване документите на кандидата и на протокола с анализа на неговото представяне по време на подбора.

В AT BEST RECRUITERS LTD предлагаме пълни и на професионално ниво HR услуги, изцяло безплатни за кандидатите, с лицензирани компании, стабилни на българския и европейския пазар. Дългогодишният ни бизнес опит е показал колко е важно личното отношение към всеки човек. Точно затова създаваме пълен личен профил на нашите клиенти, което ни позволява по-лесно да намерим най-подходящите за тях служители. Ние сме Вашата връзка с компаниите, които държат на своите клиенти и кадри.

 • Яснота – от изключителна важност за нас за процесите и стъпките;
 • Качество – стремим се да доставяме топ качество, за да удовлетворим и най-големите изисквания;
 • Прецизност – минимизиранмето на грешките, води до по-висококачествена работа и повече ползи;
 • Коректност – спазване на дадената дума, както към клиентите, така и към кандидатите; спазване на договори и срокове;
 • Честност – основна наша добродетел;
 • Лично отношение – това е пътят, към успеха според нас;
 • Доверие – за да предоставим търсената услуга ние очакваме пълно доверие, за да свършим сериозно и правилно работата;
 • Добавена стойност  – готови сме да минем екстра миля, за да достигнем целите и желанията на клиентите и кандидатите чрез индивидуално отношение към всеки един от тях;
 • Фокус към резултат – успех за нашите клиенти и кандидати;
 • Обратна връзка – винаги се стремим да подобряваме нашите услуги;
 • Търсене на тесните места и намиране на решение;
 • Истинска грижа – отношение като в едно семейство.

Пазарът на труда насочва все повече организациите да търсят кандидатури от предварително избрани списъци с характеристики в конкретен момент и то възможно най-скоро. Защо? Защото заместването на един служител струва на команиите от 70 до 200% от стойността на неговата работна заплата.

Когато служител напусне това води след себе си директни (изчислими) и косвени (скрити) стойности, които не са очевидни, но потенциално са доста по-опасни за организацията – водят до понижена удовлетвореност вътре в екипа. Някои служители трябва да покрият и поемат част от задълженията, докато не се намери нов служител; това рефлектира и върху удовлетвореността на киенти, загуба на ценно знание и експертност, промяна и нужда от адаприране на нови работни процеси, докато се намери нов служител, който да заеме свободната позиция.

КАК МОЖЕ ДА ВИ ПОМОГНЕМ?

Нашите професионалисти за набиране на кадри са на разположение за да ви помогнат по пътя към вашата кариера. Разгледайте нашите свободни работни места и кандидатствайте директно. Може да се свържете с нас и ние ще Ви помогнем при търсенето на работа.

Контакти

AT BEST RECRUITERS Ltd.
гр. Велико Търново 5000
ул. Асти №6
hr@atbestrecruiters.com
+359 883 209 292